Zlatibor lakododonacija.rs

mi smo organizacija koja okuplja ljude. 

Znamo da kada se ljudi sretnu na seminarima to ih osnažuje. 

Povezujemo ljude tako da mogu doživeti iskustva koja inspirišu, edukuju i daju energiju. 

Jer, kad se ljudi sretnu, mogu razmišljati na prethodno nezamislive načine. 

Jer kad se ljudi sretnu, mogu da razbiju barijere. 

kada se ljudi sretnu, oni mogu promeniti svet.

http://www.lakododonacija.rs

 

info@lakododonacija.rs.

 

Ako želite da primate obaveštenja o novim terminima za seminare i aktuelnim ponudama prijavite se 

Subscribe

* indicates required
/ ( mm / dd )

Utisci polaznika

 


“Ovom prilikom želim da Vam se zahvalim na saradnji i predusretljivosti kako na seminaru tako i dodatnim konsultacijama prilikom izrade našeg projekta.
Vaša uputstva i pomoć su pomogli da naš projekat kompletiramo
od ideje do konačne formulacije projekta.
Posebno se zahvaljujemo na finansijskoj pomoći našem udruženju.
”   Tanja Kostić, Udruženje Žena “Viktorija 017”- Surdulica

 

 

 


“Seminar u organizaciji “Lakododonacija” održan u Jagodini, sredinom novembra, bio je pre svega profesionalno organizovan. Dobijene informacije bile su jasne, prilagođene učesnicima seminara, iako su teme interesovanja polaznika bile različite. Ilustrativnim predavanjima, primerima, savetima i konsultacijama nakon seminara, dobijene su korisne smernice koje mogu da primenim u radu na budućim projektima.”
Svetlana Čeković, Muzej Ras, Novi Pazar
**

 

Seminari

 

 

Kao učesnik seminara upoznat ćete se sa:

 projektima i formularima koji su finansirani od Ambasada i EU programa ;

 zahtevima donatora i kako izbeći najčešće greške u formularima;
 alatom za brzo definisanje problema – drvo problema;
 alatom za lako definisanje ciljeva – drvo ciljeva;
 kako koristiti pristup logičke matrice – alat za upravljanje projektnim ciklusom.;
 razradom pojedničnih aktivnosti na projektu;
 definisanjem indikatora, merenje rezultata i izvora verifikacije;
 izradom detaljnog budžeta projekta, realizacijom i praćenjem ;
 monitoringom i evaluacijom; izveštavanjem prema donatoru;

 

 

Nakon treninga Vi ćete:

 imati spremne i kvalitetne predloge projekata;
 dobiti besplatne konsultacije u vezi konkretnih projekata;
 naučiti kako da koristite alate za lako pisanje projekata;
 imati besplatan pristup bazi aktuelnih konkursa i donacija
 koristiti inovativne alate za pripremu projekata;
 uvećati znanje o elementima projektnog ciklusa;
 usavršiti vlastite metode izrade projektnog predloga;
 znati šta donatori najčešće finansiraju i koje zahteve imaju;

 

Trening materijal uključuje:

Formulare Ambasada
 Priručnik o pisanju projektnih predloga;
 Power Point prezentaciju;
 Radne listove;
 Forme projektnih prijedloga.
 Kontakt liste učesnika i potencijalnih projektnih partnera.

 

Predavači

Seminar će voditi naši najiskusniji predavači, članovi domaćih i stranih udruženja projektnih
menadžera – YUMPA, International Project Management Association, South East Europe
Project Management Network.

Certifikati:

Po završetku seminara, učesnici dobijaju certifikate o pohađanju seminara. Napomena: certifikat nije
javna isprava, služi kao potvrda da je učesnik prisustvovao seminaru.

 

Aktuelno Seminar Zlatibor