MEĐUNARODNI DONATORSKI SEMINAR

Mogućnosti zapadnog Balkana za socio-ekonomski razvoj

 

Project4Go®

 

29 – 31. maj

 

 + obuka za pisanje i sprovođenje projekata

 

Modul 1 – Osnovni i srednji nivo

Posle ove obuke, možete da: • razumete ključne korake u pisanju projekata • identifikujte komponente logičkog okvira i njihov odnos • primenite tehnike za relevantnost i održivost projekta • definišite aktivnosti u skladu sa budžetom i resursima • koristite logički model i projektne alate u stvarnom životu

22
Cool Number